Cenovno ugodno prevajanje angleščine

Za prevajanje angleščine vam je pri nas na voljo veliko število prevajalskih agencij, prav tako pa tudi veliko samostojnih prevajalcev, ki prevajajo besedila iz ali v angleščino za različna področja in za različne načine uporabe. Nekateri so specialisti za strokovna besedila, drugi specialisti za leposlovje, za prevajanje dialogov za kino in televizijo, za najrazličnejša navodila, brošure, pa tudi za različne poljudne članke ali prevode vsebin spletnih strani.

Vrst besedil, ki potrebujejo prevod, nikoli ne zmanjka, tem pa je treba prilagoditi tudi iskanje prevajalca oziroma prevajalske agencije. Preden pričnemo z iskanjem ponudb za prevajanje angleščine, je torej potrebno vedeti, kakšnega prevajalca ali agencijo potrebujemo glede na to, za kakšen izdelek oziroma medij gre, ter glede na to, ali je vsebina splošna oziroma pokriva posamezno strokovno področje, ki od prevajalca zahteva njegovo poznavanje in poznavanje strokovne terminologije ali celo zakonodaje.

Prevajanje angleščine pri DigitPen

DigitPen
Prevajalska agencija DigitPen

V prevajalski agenciji DigitPen imajo s prevajanjem angleščine bogate izkušnje tako kar se tiče povsem splošnih besedil kot tudi strokovnih, poskrbijo pa za prevode v obe smeri, torej tako v angleščino kot iz nje. Pri njih se namreč združujejo izkušeni prevajalci in tudi materni govorci, ki imajo znanje na najrazličnejših področjih. To pomeni, da ni nobene težave, če želite zgolj prevod kakšnega promocijskega materiala ali povzetka diplomske naloge, prav tako pa se brez težav spopadejo tudi s strokovnimi in izjemno specifičnimi elaborati, članki in podobno.

Koliko stane prevajanje angleščine?

Prevajalske storitve se ne določajo glede na količino besedila, zapisano na klasičnem A4 formatu, temveč na podlagi števila prevajalskih strani. Prevajalska stran obsega 1.500 znakov, cene na stran pa so pri različnih agencijah primerljive, a kljub temu zelo različne. Osnovna razlika je seveda narejena na podlagi dveh kriterijev:

  • prevajanje iz slovenščine v angleščino (višja postavka) ali prevajanje iz angleščine v slovenščino;
  • prevajanje strokovnih besedil (višja postavka) ali prevajanje splošnih besedil.

Omenjena kriterija in število prevajalskih strani sta osnova, na kateri si lahko vsak naročnik s pomočjo cenika v naprej sam izračuna, koliko ga bo posamezen prevod stal, kar pomeni, da ni nobenih nedorečenih vplivov na ceno, zaradi katerih bi bili nazadnje presenečeni nad računom.

Poslovnež
Strah, da bi vas presenetili skriti stroški, je povsem odveč.

Koliko vas bo stalo prevajanje angleščine pri prevajalski agenciji DigitPen, lahko brez težav ugotovite tako, da si ogledate cenik na njihovi spletni strani. Za razliko od marsikatere agencije je ta namreč povsem javen, saj so javne objave cen po njihovem predpogoj za uspešno komunikacijo z naročniki.

Kaj pa posebne zahteve?

Kot boste opazili pri ceniku agencije DigitPen, lahko vplivajo na spremembo cen še nekateri drugi dejavniki, na primer potreba po zelo hitrem ali prednostnem prevajanju, prav tako pa tudi želja, da se za prevod besedil poskrbi izven delovnih dni, na primer preko vikenda ali čez praznike.

Lektoriranje
Lektoriranje mora biti vključeno v storitev prevajanja.

Kaj pa postavke za dodaten pregled in lektoriranje prevedenih besedil? Te ne morejo biti ločena postavka cenika, temveč del osnovne storitve. Kadar predate svoje besedilo prevajalcu, imate namreč za svoje plačilo vso pravico zahtevati, da so prevodi popolni tako glede samega jezika kot tudi slogovno – slog prevoda mora popolnoma ustrezati slogu originala. Zaradi tega je pomembno, da je v ceni prevajanja že predvideno, da bo moral po zaključenem prevodu besedilo pregledati še en prevajalec, ki bo poskrbel, da se odpravijo v prevodu morebitne napake, do katerih pride običajno zaradi kakšne tipkarske napake, prav tako pa je treba vključiti tudi lektorja za angleščino (oziroma za slovenščino, kadar prevajamo iz angleščine).

Če besedilo ni slovnično popolno, potem bi bilo gotovo skoraj vseeno, če bi ga prevedel nekdo, ki so mu jeziki hobi, ne pa njegova profesionalna kariera.