Robotsko varjenje – avtomatizirano spajanje kovine

Pri obdelavi kovin ter izdelavi kovinskih konstrukcij in drugih izdelkov prideta najbolj prav razrez kovine in varjenje, ki sta danes precej drugačna kot nekoč – oboje je namreč mogoče nadzirati ter upravljati računalniško, saj govorimo pri razrezu o laserskem razrezu, pri varjenju pa je najboljše in najbolj natančno robotsko varjenje, ki lahko v marsikaterem primeru nadomesti ročno varjenje.

Robotsko varjenje je, gledano s stališča fizičnega dela za varilca oziroma upravljavca, popolnoma enostavno, saj ta v sam proces varjenja ni več vpleten s fizičnim sodelovanjem, temveč ima povsem druge zadolžitve: nastavitev programa in nadziranje izvajanja dela – od daleč. Kadar je omogočeno robotsko varjenje oziroma spajanje različnih kovinskih elementov, je namreč najbolje, da se človek iz glavnega dela procesa povsem umakne. Zakaj? Ker je robotsko varjenje optimizirano do tolikšne mere, da je opravljenih čim manj gibov, da je sledenje poti do potankosti natančno, da je kalibracija samodejna, da je kontrola vibracij samodejna …

Robot za varjenje
Robot za varjenje: Motoman HP20-6

To v celoti pomeni, da je robotsko varjenje izjemno natančno, s čimer se človek vsekakor ne bi mogel primerjati, delovni proces pa se izjemno skrajša, kar pomeni, da je delo opravljeno hitreje in tako omogoča povečanje proizvodnje. In kaj lahko pri tem počne človek? Varilec v postopku ni navzoč, vsekakor pa je potreben upravljavec, ki skrbi za vnos podatkov v sistem, skrbi za njegovo programsko vzdrževanje, za dobro delujočo »strojno opremo«, poleg tega pa med samim procesom skrbi za daljinsko kontrolo in diagnostiko robotskih sistemov.

Robotsko varjenje ima pred ročnim zagotovo obilico prednosti, saj izjemno hitro, popolnoma natančno in predvsem popolnoma zanesljivo vari najrazličnejše kovinske elemente. Obnese se predvsem v primeru, da je postopek varjenja dolgotrajen in zahteva precej izjemno natančnost, kar bi pri ročnem varjenju lahko pomenilo tako tveganje za slabšo kakovost izdelka oziroma bi bilo za varilca prenaporno in predolgo. Vsekakor pa ima robotsko varjenje tudi svoje pomanjkljivosti. Največja je gotovo ta, da omogoča zgolj varjenje v kovinarskem obratu, ne pa tudi na terenu – tam je treba delo še vedno opraviti na star, klasičen način (kar seveda pomeni, da ga morajo opraviti ljudje, z ročnim varjenjem).

Kljub vsemu je robotsko varjenje precej spremenilo delo v podjetjih, kjer se ukvarjajo z obdelavo kovin oziroma kovinskimi konstrukcijami, saj je precej pospešilo proizvodni proces in ga avtomatiziralo, kar seveda pomeni tudi znižanje cen, s tem pa večjo konkurenčnost. In četudi roboti še dolgo ne bodo mogli nadomestiti vsega, kar zmoremo ljudje ter bo človeška delovna sila še dolgo predpogoj za uspešnost podjetij, se vidi, da lahko roboti dejansko precej olajšajo delovne procese, kar je predvsem v takšnih težkih dejavnostih, kot je kovinarska, še posebej pomembno.