Taljenje snega s toplovodnim sistemom

Kljub temu, da vedno znova slišimo, kako so bile zime včasih bolj hladne kot so v zadnjih letih, ne gre brez občutka, da to ni nujno res. Pred nekaj leti nas je na primer prizadel žled, kakršnega se niti najstarejši ne spominjajo. To zimo smo doživeli temperature do minus dvajset in izjemno hud veter, česar tudi ne pomnimo. In tudi glede količine snega se ne gre pritoževati – več kot dovolj ga je. Zima pa seveda z nizkimi temperaturami in padavinami ne prinaša zgolj radosti, temveč tudi težave. Ena od teh je »kidanje« snega na dovozu. No, razen če imate Thermotech sistem za taljenje snega, ki poskrbi, da lahko lopato postavite v kot in vam ni potrebno niti malo skrbeti, da bi vam na dvorišču nevarno drselo.

Kje se uporablja tehnologija za taljenje snega Thermotech?

Najbolj tipičen primer so športni stadioni in kompleksi, kjer je primerno odstranjevanje snega nemogoče, prav tako pa se za taljenje snega pogosto odločajo v industriji in obrtništvu, kjer bi odstranjevanje snega terjalo na večji površini izjemno veliko časa in dela, tudi s pomočjo strojev. Sicer pa Thermoteh sistemi za odstranjevanje snega niso namenjeni le temu, da nas rešijo pluženja in lopatanja. Zlasti tam, kjer so površine obremenjene s prometom, skrbijo še za to, da ne prihaja do poledice.

Toplovodni sistem za taljenje snega
Z uporabo sistema za taljenje Thermotech na odmetavanje snega lahko pozabite.

Kaj pa uporaba doma? Zasebne stanovanjske hiše se vse pogosteje odločajo za uporabo sistema, ki enostavno stopi sneg in preprečuje zmrzovanje tal na dovozu, pred garažo ter pri vhodnih vratih. Z njim si namreč prihranimo delo in zagotovimo varnost.

Kako deluje taljenje snega?

Običajno sistem ni povezan s sistemom ogrevanja objekta, temveč je ločen, čeprav gre v bistvu za eno od različic nizko temperaturnega talnega ogrevanja. Zanj uporabljamo avtomatično regulacijo, kar pomeni, da pride takrat, ko tipala zaznajo povečanje vlage in »nevarno« temperaturo, do avtomatične vključitve.

Za dodatne informacije o sistemu za taljenje snega se obrnite na podjetje Varme d.o.o.